Rue Côtes-de-Montbenon 20,
1003 Lausanne(Waadt)
Switzerland